Idź do treści

GWARANCJA


Każdy robot objęty jest pełną 2-letnią gwarancją, której dokładna treść została zamieszczona poniżej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu są Państwo w 100% pewni , że robot posłuży przez długie lata.

W przypadku usterki, wszystkie części dostępne są na bieżąco, co przekłada się na natychmiastową naprawę gwarancyjną przy której kupujący nie ponosi żadnych kosztów naprawy.
WARUNKI GWARACJI:

1. Usługodawca gwarantuje sprawne działanie sprzętu wymienionego powyżej w okresie gwarancyjnym podanym w miesiącach licząc od daty wysyłki lub osobistego odbioru sprzętu.

2. Wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do usługodawcy.

3. Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się naturalnie jak akumulator, szczotki, zębatki przekładniowe, filtry.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym i niezgodnym z instrukcją sposobem użytkowania.

5. Bezzasadne reklamacje nie będą uwzględniane, a koszt obsługi serwisowej (80zl/brutto) ponosi nabywca.

6. Samodzielne przeróbki, naprawy i zmiany konstrukcyjne sprzętu skutkują utratą gwarancji.

7. Zerwanie plomb gwarancyjnych skutkuje utratą gwarancji.

8. Klient zobowiązuje się dostarczyć reklamowany sprzęt na koszt własny.

9. Klient przed wysłaniem reklamowanego sprzętu zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego z usługodawcą.

10. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie oryginału karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu lub kserokopii/skanu faktury.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego